Tryskání - Pískování

Tryskání, které je také někdy slengově nazýváno jako pískování se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku.


Odstranění předcházejícího nátěrového systému


Tryskání je současně nejúčinnější metodou, jak odstranit z materiálu staré nátěry nebo rez. Je využíváno především u kovů, výrobků z kovu, ocelových konstrukcí, ale i jiných materiálů. Při tryskání či pískování se užívá abrazivního materiálu, který při vysokém tlaku vzduchu dopadá na čištěný povrch.


Použití abrazivního materiálu


Nejvíce se jako abrazivní materiál používají ocelové broky, křemičitý písek, ocelová drť či struska. Tryskání ocelovými broky pak provádíme v tryskací boxu o průměru protočení 3150mm, metáním abrasiva na čištěný povrch.

Tryskací box


Pokud se použije jako abrazivo křemičitý písek, struska či ocelová drť pak mluvíme o tlakovzdušném pískování.

Pískování


Tryskání lze samozřejmě provádět i mimo provozovnu na místě stavby za použití mobilní tryskací jednotky.

Čistota otryskaného povrchu se měří parametrem Sa, což je stupeň čistoty. Standartní hodnotou pro otryskání je Sa 2,5 – velmi důkladné otryskání.


Galerie fotografií tryskání


Tryskací box - komora turbíny
Tryskací box - komora turbíny

Tryskání - otočný stůl - malé výrobky
Tryskání - otočný stůl - malé výrobky

Tryskání - otočný stůl s materiálem pro otryskání - detail
Tryskání - otočný stůl s materiálem pro otryskání - detail

Otryskaný materiál
Otryskaný materiál

Pískování bojového vozidla BVP
Pískování bojového vozidla BVP

Pískování ocelového mostu
Pískování ocelového mostu

Pískování přiváděcího potrubí
Pískování přiváděcího potrubí

Pískování hradící tabule
Pískování hradící tabule