Nátěry, nátěrové systémy, lakování

Nátěry a lakování jsou aplikovány na otryskaný materiál za účelem antikorozní povrchové ochrany kovů a materiálů. Provedení všech nátěrů musí být v souladu s přiloženou technickou dokumentací (s technicko – aplikačními listy). Při provádění nátěrů je bezpodmínečně nutné dodržovat hodnoty teplot, vlhkostí a rosného bodu, které jsou uvedeny v technické dokumentaci nátěrových hmot. Je bezpodmínečně nutné dodržovat přestávky mezi jednotlivými nátěry dle technické dokumentace výrobce.


Kdy a jak aplikujeme nátěry nátěrových systému


Veškeré aplikační práce je nutno provádět v součinnosti s ČSN EN ISO 12944 1-8 a normami souvisejícími. Nanášení základní vrtsvy je nutno zahájit nejpozději do 4 až 6 hodin po otryskání povrchu na absolutně suchý povrch.


Zásady pro aplikaci nátěrového systému


Před vlastní aplikací je nutno nátěrové hmoty důkladně rozmíchat. Pokud se jedná o dvousložkové nátěrové hmoty, je třeba po natužení před vlastní aplikací zachovat časovou prodlevu danou výrobcem nátěrové hmoty. Pokud je nutné dvousložkovou barvu pro aplikaci ředit je třeba provést ředění po natužení nátěrové hmoty. Nátěrové hmoty je nutno rovnoměrně nanášet na suchý a čistý povrch. Na ostrých rozích, svařovaných místech atd. musí být proveden pásový nátěr štětcem.


Vybavenost firmy PEKR METAX


Firma PEKR-METAX je vybavena samostatnou lakovnou a samostatným tryskacím objektem. Naše firma je také vybavena vlastní mobilní tryskací jednotkou pro práci mimo firmu na různých zakázkách. Tryskací zařízení je využíváno téměr denně pro rozměrově větší ale i menší součásti. Box je vybaven otočným stolem a silnými metacímy koly, takže je možnost tryskat jak starší povrchy materiálů, tak i nově nanesené. Lakovna je vybavena dvěma mokrými a jedním suchým boxem, dalé pak odsáváním a samozřejmě regulovaným vytápěním.