Metalizace - Šopování

Metalizace, která je také někdy slengově nazývána jako šopování je nanášení kovových povlaků žárovým nástřikem. Metalizace je určena k povrchové ochraně oceli a jiných kovů před korozí.

Vytvořená vrstva kovu zabraňuje průniku vlhkosti a kyslíku k povrchu kovu, čímž zabraňuje vzniku koroze a několikanásobně prodlužuje životnost takto opracovaných (metalizovaných) celků. Stříkaný povrch musí být předupraven tryskáním či pískováním.


Technologie nanášení


Žárovým nástřikem je označována technologie, kdy na povrch konkrétní součásti je nanášen stříkáním roztavený materiál v podobě drobných kapiček, které ulpívají na povrchu dané součásti a vytvářejí souvislý povlak. Účelem této technologie je vytvořit funkční vrstvu takových vlastností, kterou jinou metodou nelze za obdobných ekonomických podmínek zhotovit.

Zdrojem tepelné energie, nutné k nastavení přídavného materiálu, může být buď spalovací proces nebo elektrická energie. Podle konstrukce zařízení a použitého zdroje energie lze rozlišit základní druhy žárového nástřiku na: Nástřik plamenem, plazmatický nástřik a nástřik elektrickým obloukem.


Typy nástřiku


Pojem žárový nástřik znamená, že pro roztavení příslušného materiálu je využíván žár, zdroj tepla vznikajícího buď z energie elektrického oblouku (nástřik plasmovým hořákem nebo klasickou obloukovou metalizací) nebo jako zdroj tepla lze použít energii vznikající hořením běžně dostupných plynů.

Pokud se použije jako zdroj tepelné energie hoření směsi paliva a kyslíku, pak mluvíme o nástřiku plamenem, detonačním nástřiku či vysokorychlostním nástřiku plamen.

Galerie fotografií plynové metalizaceAplikace plynové metalizace na přiváděcí potrubí
Aplikace plynové metalizace na přiváděcí potrubí

Aplikace plynové metalizace na přiváděcí potrubí - detail
Aplikace plynové metalizace na přiváděcí potrubí - detail

Aplikace plynové metalizace na hradidlové tabule
Aplikace plynové metalizace na hradidlové tabule

Aplikace plynové metalizace na hradidlové tabule - detail
Aplikace plynové metalizace na hradidlové tabule - detailPokud se použije jako zdroj tepelné energie elektrického zdroje, pak mluvíme o elektro-metalizaci či nástřiku elektrickým obloukem.

Galerie fotografií elektro metalizaceAplikace žárové metalizace na turbínu
Aplikace žárové metalizace na turbínu

Aplikace žárové metalizace na představnou tyč
Aplikace žárové metalizace na představnou tyč

Aplikace žárové metalizace na představnou tyč - detail
Aplikace žárové metalizace na představnou tyč - detail

Aplikace žárové metalizace na představnou tyč - detailní pohled
Aplikace žárové metalizace na představnou tyč - detailní pohled


Do místa, kde je koncentrována tepelná energie je přiváděn vhodný přídavný materiál, který se vytvářeným teplem taví a pomocí specielních hořáků a trysek je foukáním rozprášen do podoby jemných kapiček, které jsou proměnlivou regulovatelnou rychlostí vrhány stlačeným plynem na povrch dané součásti.

Vhodnou kombinací a skladbou přídavného materiálu můžeme vytvářet po nástřiku vrstvy takových vlastností, které jinými zatím známými metodami není možno docílit.

Pro technologii elektro metalizace - žárového nástřiku jsou zapotřebí specielní stroje a zařízení z nichž některé se vyrábí již i v tuzemsku, jiné je nutno zajistit výhradně nákupem v zahraničí. Pro kvalitně provedený žárový nástřik je nutno vlastnit vhodné a kvalitní zařízení jako je například Valuarc od společnosti SULZER METCO.

Metalizační zařízení Sulzer Metco Valuarc
Metalizační zařízení Sulzer Metco Valuarc