Vodní elektrárna Hracholusky

Pohled na vodní nádrž Hracholusky

Zákázka pro strojírny BrnoLokalita Hracholusky
Instalovaný výkon 2,55MW
Vedení výkonu 22kV
Typ turbíny Kaplan
Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1959 - 1964 na řece Mži, která pramení v Českém lese a vtéká do Berounky. Přehrada je zásobníkem vody pro průmyslové, energetické a zemědělské využití v Plzeňském kraji. Slouží také k částečné ochraně před povodněmi. Blízkost Plzně a hranic se SRN předurčují toto vodní dílo k rekreaci. Hráz je vybudována jako zemní sypaná se šikmým jílohlinitým těsněním v návodní části. Návodní líc je chráněn dlažbou z betonových prefabrikátů a vzdušní strana je zatravněná. V levé části hráze je vybudován sdružený věžový objekt, který obsahuje malou vodní elektrárnu s Kaplanovou turbínou, ovládání dvou uzávěrů výpustného zařízení a šachtový přeliv.

Galerie - Oprava komory oběžného kola a předrozvaděče (stěrkování keramickým tmelem, Unitech)Stěrkování keramickým tmelem
Stěrkování keramickým tmelem
Stěrkování keramickým tmelem - celý obvod
Stěrkování keramickým tmelem - celý obvod
Stěrkování keramickým tmelem - druhá část
Stěrkování keramickým tmelem - druhá část
Základní nátěr - detail
Základní nátěr - detail
Základní nátěr - horní pohled
Základní nátěr - horní pohled
Základní nátěr - osvětlení
Základní nátěr - osvětlení
Pokračování s aplikací základního nátěru
Pokračování s aplikací základního nátěru
Dokončování základního nátěru komory oběžného kola
Dokončování základního nátěru komory oběžného kola
Naaplikovaný základní nátěr
Naaplikovaný základní nátěr
Precizní aplikace vrchní vrsty nátěrového systému - detail
Precizní aplikace vrchní vrsty nátěrového systému - detail
Pohled na hotovou renovaci komory oběžného kola a předrozvaděče
Pohled na hotovou renovaci komory oběžného kola a předrozvaděče

Zdroj a další informace na stránkách ČEZ - Hracholusky
Zdroj a další informace na vodní díla a nádrže - Hracholusky