Historie firmy PEKR METAX

Tradice v odvětví povrchových úprav materiálů se v rodině zakladatele firmy Pekr Metax p. Kratochvíla datuje od šedesátých let, kdy Ladislav Kratochvíl starší jako zaměstanec firmy ČKD Blansko - střediska tryskání a metalizace 36 let postupně zaváděl do tohoto oboru novou technologii a moderní metody práce.

Historie a založení firmy - voda


Od roku 1984 pak postupně předal své dlouholeté zkušenosti svému synovi, nynějšímu majiteli firmy Pekr Metax. Ten je následně předává i svému synovi jakožto vedoucímu pracovníkovi lakovny. Jméno Kratochvíl bylo vždy zárukou kvalitní práce v oboru vodních turbín. Téměř všechny vodní díla jako vodní elektrárna Horná Streda, malá vodní elektrárna Kroměříž - Strž, PVE Markersbach, následně také jejich opravy a rekonstrukce, nesou pečeť dobré práce jména Kratochvíl.

Historie a založení firmy - turbína


V roce 1998 je založena firma Pekr Metax majitelem Petrem Kratochvílem a jeho synem se zaměřením na antikorozní povrchové úpravy součásti vodních elektráren a dalších strojírenských zařízení. Firma se úspěšně podílela na celé řadě zakázek, jako například elektrárna Dalešice, vodní elektrárna Kamýk nad Vltavou, vodní elekrárna Les Králoství, vodní elektrárna Hradišťko a Kostomlátky a dalších. Firma používá všechny moderní technologie v tomto oboru a je zárukou kvalitně provedené práce dle požadavku objednavatele za dodržení norem ČSN, EN a ISO. Firma Pekr Metax = dlouholetá zkušenost v oboru + 100% kvalita provedené práce.

Historie a založení firmy - generátor