Reference firmy PEKR METAX

Nabízíme profesionální antikorozní povrchovou úpravu materiálů. Veškeré povrchové úpravy provádíme jak na montážních pracovištích, tak ve vlastních prostorách.

Tryskání provadíme pomocí křemičitého písku, strusky, ocelové drti a jiných vhodných materiálů.

Metalizace ( žárová metalizace – šopování ) pomocí přístroje Valuarc od společnosti Sulzer Metco s využím prvků jako jsou Zn, Al, Cu, Bronz, Mosaz, Zinacor, aj.

Nátěry konzultujeme se zahraničními i tuzemskými společnostmi (Hempel, Jotun Powder Coatings, Avenarius-Agro, Atryx, Perge, Prozk, Unitech Trading, Sika, aj.) V případě požadavku zákazníka, jsme schopni pracovat i s jinými dodavateli nátěrových hmot.

S výrobci nátěrových hmot jsme v úzkém kontaktu při vypracovávání nátěrových systémů. Pro kontrolu tloušťky nátěrů používáme digitální měřící přístroj Phynix Surfix, používáme přístroje pro určování relativní vlhkosti vzduchu a rosného bodu.

Zaměřujeme se především na povrchové úpravy součástí vodních elektráren. Jednotlivé vodní díla jsou samostatně uvedena v pravém menu nazvaným Kategorie referencí, ve kterých se lze dočíst bližší informace a zhlédnout pořízené fotografie. Namátkou lze uvést vodní díla :

Více z našich referencí naleznete v pravé části.