Přečerpávací vodní elektrárna Ružín

Vodní dílo Ružín a 3410 metrů dlouhý most zajišťující dopravu

Zákázka pro ČKD Blansko EngineeringVýrobní jednotka Ružín
Instalovaný výkon 60MW
Rok uvedení do provozu 1972
Typ turbíny Francis
Průměrná roční spotřeba 54,2GWh
Vodní dílo Ružín je soustava vodních děl Ružín I. a Ružín II., vybudovaných na řece Hornád, nad městem Košice. Soustava vodních děl Ružín I. a II. byla vybudována v letech 1963-1970, přičemž její provoz byl zahájen v roce 1973.

Galerie - Povrchová úprava hradidlové tabule plynovou metalizacíAplikace plynové metalizace na rychlozávěrnou tabuli
Aplikace plynové metalizace na rychlozávěrnou tabuli
Boční pohled na celou rychlozávěrnou tabuli
Boční pohled na celou rychlozávěrnou tabuli
Vnitřní část rychlozávěrné tabule a aplikace plynové metalizace
Vnitřní část rychlozávěrné tabule a aplikace plynové metalizace
Aplikace plynové metalizace na rychlozávěrnou tabuli
Boční pohled na tabuli s těsněním

Zdroj a další informace http://www.seas.sk - Ružín