Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Těleso hráze s elektrárnou Dalešice, v pozadí chladicí věže Jaderné elektrárny Dukovany

Zákázka pro ČKD BlanskoVýrobní jednotka Dalešice
Instalovaný výkon 4 x 112,5 MW
Rok uvedení do provozu 1978
Typ turbíny Francis
Výrobní komplex nedaleké Jaderné elektrárny Dukovany dotváří přečerpávací vodní elektrárna Dalešice, která byla postavena v souvislosti s výstavbou jaderné elektrárny. Nádrž průtočné vodní elektrárny Mohelno slouží nejen k vyrovnání odtoku z přečerpávací vodní elektrárny Dalešice, ale je i spodní nádrží pro čerpání. Je rezervoárem vody pro odběr chladicí vody Jadernou elektrárnou Dukovany a slouží k ředění jejích odpadních vod. Vodní elektrárna Mohelno byla postavena současně s přečerpávací vodní elektrárnou Dalešice.

Provedené práce na TG4 RZK

 • Oprava povrchové ochrany tělesa
 • Tryskání povrchu tělesa klapky na předepsaný stupeň čistoty
 • Kontrola povrchu tryskání
 • Provedení nátěrového systému dle objednatele
 • Oprava vykavitovaných míst a důlkové koroze
 • Oprava povrchu obtékané plochy tělesa klapky
 • Zkoušky a měření tloušťky a přilnavosti povrchové ochrany dle PKZ a TP


 • Galerie - Rekonstrukce nátěrového systému a žárový nástřik předrozvaděče otěru odolnou nerezí  Sestavené lešení okolo rychlozávěrné klapky
  Sestavené lešení okolo rychlozávěrné klapky
  Sestavené lešení okolo rychlozávěrné klapky - bližší pohled
  Sestavené lešení okolo rychlozávěrné klapky - bližší pohled
  Tryskání (pískování) rychlozávěrné klapky
  Tryskání (pískování) rychlozávěrné klapky
  Základní nátěr RZK
  Základní nátěr RZK
  Základní nátěr okolních prostor RZK
  Základní nátěr okolních prostor RZK
  Základní nátěr okolních prostor RZK
  Základní nátěr okolních prostor RZK
  Základní nátěr horních okolních prostor RZK
  Základní nátěr horních okolních prostor RZK
  Základní nátěr přilehlých okolních prostor RZK
  Základní nátěr přilehlých okolních prostor RZK
  Základní nátěr hran RZK
  Základní nátěr hran RZK
   Aplikace základní vrstvy větších souvislých ploch
  Aplikace základní vrstvy větších souvislých ploch
  Dokončování aplikace základní vrstvy přilehlých ploch
  Dokončování aplikace základní vrstvy přilehlých ploch
  Naaplikovaná základní vrstvy přilehlých ploch
  Naaplikovaná základní vrstvy přilehlých ploch
  Aplikace vrchní vrstvy přilehlých ploch
  Aplikace vrchní vrstvy přilehlých ploch
  Aplikace vrchní vrstvy přilehlých ploch - detail
  Aplikace vrchní vrstvy přilehlých ploch - detail