Zakázky pro ČKD Turbo Technics

Internetové stránky firmy ČKD Turbo Technics, která je dnes již firmou Manvel


Firma Mavel se na základě výrobních a inženýrských zkušenosti zaměřuje na výrobu turbín a souvisejících výrobků pro vodní elektrárny v rozmezí velikosti od 25 kW do 25 MW. I když firma nabízí velice široký sortiment všech typů turbin, patří vedle ČBE k našim největším producentům spirálních turbin Francis. Jejich typickým výrobkem jsou horizontální Francisovy spirální turbiny, které se již osvědčily jak na tuzemském trhu, tak i v zahraničí.

Galerie - Tryskání a nátěr spirálySpirála po přívozu na pracoviště
Spirála po přívozu na pracoviště
Vstup spirály
Vstup spirály
Boční pohled na spirálu
Boční pohled na spirálu
Střed spirály
Střed spirály
Spirála po žíhání
Spirála po žíhání
Boční pohled na otryskanou spirálu
Boční pohled na otryskanou spirálu
Boční pohled na otryskanou spirálu - detail
Boční pohled na otryskanou spirálu - detail
Otryskané vstupní prostory spirály
Otryskané vstupní prostory spirály
Aplikace nátěru na vnitřní plochy spirály
Aplikace nátěru na vnitřní plochy spirály
Aplikace nátěru na vnitřní plochy spirály - detail
Aplikace nátěru na vnitřní plochy spirály - detail
Konečná podoba povrchové úpravy spirály a její transport
Konečná podoba povrchové úpravy spirály a její transport