Vodní elektrárna Kamýk nad Vltavou

Vodní elektrárna Kamýk nad Vltavou

Zákázka pro ČKD BlanskoVýrobní jednotka Kamýk
Instalovaný výkon 4 x 10 MW
Počet soustrojí 4
Rok uvedení do provozu 1961
Typ turbíny Kaplan
Vodní elektrárna Kamýk je součástí Vltavské kaskády. Její nádrž o délce 10 km, ploše povodí 12217,92 km2 a celkovém objemu 12,8 mil. metrů krychlových slouží především pro vyrovnání kolísavého odtoku ze špičkové elektrárny Orlík. Vodní dílo bylo vybudováno v letech 1957 – 1961. Poslední soustrojí TG 4 uvedeno do provozu 5. 10. 1961. Ve strojovně pološpičkové elektrárny o rozměrech 15 x 85 m výšce 12 m jsou instalována 4 soustrojí s Kaplanovými turbínami a potřebným technologickým a elektrotechnickým zařízením. Soustrojí je konstruováno se závěsným ložiskem pod generátorem a servomotorem v náboji oběžného kola. Součástí elektrárny je venkovní rozvodna 123 kV umístěná před budovou elektrárny se dvěma třípólovými transformátory 25 MVA a 31,5 MVA. Mimo venkovní rozvodnu je v elektrárně umístěna rozvodna 12 kV s vývody dvou kabelů. Tyto slouží k zabezpečení vlastní spotřeby. V elektrárně po dokončení poslední generální opravy soustrojí TG 1 v roce 1995 proběhla v letech 1997 – 1998 modernizace řídícího systému a rekonstrukce rozvodny 123 kV.

Galerie - Renovace hřídele generátoru (žárový nástřik, Sulzer Metco)Hřídel generátoru po tryskání její části pro elektro metalizaci - detail
Hřídel generátoru po tryskání její části pro elektro metalizaci - detail
Hřídel generátoru po tryskání její části pro elektro metalizaci
Hřídel generátoru po tryskání její části pro elektro metalizaci
Hřídel generátoru před elektro metalizací
Hřídel generátoru před elektro metalizací
Hřídel generátoru s ochranými částmi
Hřídel generátoru s ochranými částmi
Elektro metalizace hlavní části hřídele generátoru
Elektro metalizace hlavní části hřídele generátoru
Elektro metalizace  horní pohled
Elektro metalizace horní pohled
Detail hřídele po metalizaci
Detail hřídele po metalizaci
Další detail hřídele po metalizaci
Další detail hřídele po metalizaci
Měření tloušťky nanesené vrstvy
Měření tloušťky nanesené vrstvy
Obrábění hřídele
Obrábění hřídele
Obrábění hřídele - detail
Obrábění hřídele - detail
Obrábění hřídele - odebírání části průměru
Obrábění hřídele - odebírání části průměru
Hřídel generátoru po opracování
Hřídel generátoru po opracování

Zdroj a další informace na ČEZ - Kamýk
Zdroj a další informace na vodní díla - Kamýk