PEKR METAX - tryskání - metalizace - nátěr - lakovna
renovace povrchů součástí vodních elektráren

tryskání - metalizace - nátěr
Vítáme Vás na stránkách naší společnosti PEKR METAX. Specializujeme se především na profesionální antikorozní povrchovou úpravu materiálů a ochranu kovů, tryskání nebo-li pískování, které se nejčastěji využívá jako předúprava povrchu před aplikací nátěrových hmot nebo před nanášením žárového nástřiku nebo-li metalizace - šopování.


Prováděné antikorzní úpravy materiálů a ochrana kovů po opracování - kovovýroba

Veškeré povrchové úpravy a ochranu kovů provádíme jak na montážních pracovištích, tak ve vlastních prostorách lakovny v Blansku, kde aplikujeme nátěrové hmoty a antikorzní systémy dle výrobce a norem ČSN a ISO.


Tryskání - pískování

provadíme pomocí křemičitého písku, strusky, ocelové drti a jiných vhodných materiálů ve vlastní hale či mimo ni za pomoci mobilní tryskací jednotky ve většině případů na stupeň čistoty Sa 2,5 a Sa 3. Tryskáme povrchy výrobků nových tak i povrchy, kde je již nátěr narušen a neplní ochranou funkci.


Metalizace - šopování

nebo-li žárové stříkaní či šopování nanášíme pomocí přístroje Valuarc od společnosti Sulzer Metco s využím prvků jako jsou Zinek - Zn, Hliník - Al, Zinacor, Měď - Cu, Bronz, Mosaz, aj. Hlavní technologie nanášení, které používáme jsou elektro-metalizace a plynnová metalizace.


Aplikace nátěrových hmot a systémů nátěru - Lakovna

Antikorozní nátěry a nátěrové systémy konzultujeme se zahraničními i tuzemskými společnostmi a jejich korozními inženýry. Nátěrové hmoty a barvy aplikujeme od společností Hempel, Jotun - Atryx, Perge - International, Prozk - Tikkurila, Unitech Trading - Thortex, Sika, Avenarius Agro aj. dle dohody se zákazníkem.

VE Poděbrady - generální oprava soustrojí TG4

V rámci generální opravy TG4 VE Poděbrady byla naše společnost požádána o renovaci povrchové úpravy oběžného kola Francis. Po opravě ulomené lopatky byl povrch oběžného kola našimi pracovníky otryskán a opatřen nátěrovým systém.

1. 12. 2009 - Zpravodaj ČKD Blansko Engineering

Aplikace nátěrových hmot na oběžné kolo

Hydraulická zkušebna vodních turbín Blansko - nátěr potrubí, přírub a nádrží

V pátek 29. srpna 2008 se v průmyslové zóně Vojánky konala malá slavnost. Ministr průmyslu a obchodu ČR Martin Říman a jeho kolega ministr pro rozvoj Slovinské republiky Žiga Turk společně otevřeli laboratoř, která bude sloužit pro výzkum a vývoj hydraulických strojů.

13. 09. 2008 - LITOSTROJ POWER a ČKD Blansko Engineering

Pohled do haly zkušebny vodních turbín

Obnovitelné zdroje loni vyrobily elektřinu pro 60 tisíc domácností

Malé vodní elektrárny Skupiny ČEZ, které provozuje firma ČEZ Obnovitelné zdroje (ČEZ OZE), vyrobily v loňském roce 212,3 GWh elektřiny. Na úspěšném výsledku se podílela kombinace zvyšování efektivity elektráren a dobré přírodní podmínky.

18. 02. 2009 - Skupina ČEZ

Přečerpávací vodní elektrárna Dalešice

Spolupráce s firmou EKO-SYSTEM - plovoucí hradila

V průběhu roku 2009 jsme začali spolupracovat s firmou EKO-SYTEM, která se zabývá protipovodňovou ochranou a některé jejich výrobky povrchově upravujeme. Z některých zakázek lze zmínit např.: plovoucí hradila Praha - Trója, která byla naší firmou povrchově upravována.

5. 4. 2009 - Internetové stránky firmy EKO-SYSTEM

Plovoucí hradila po alikaci nátěrového systému

Pojďme navštívit jubilanty - Obnovitelné zdroje slaví výročí

Z rodiny obnovitelných zdrojů energie dodávají v České republice nejvíce elektřiny vodní elektrárny. Mají mnoho předností – neznečišťují ovzduší, během provozu nedevastují krajinu a nevyžadují suroviny, jsou bezodpadové a vysoce bezpečné.

01. 06. 2008 - 3 POL - Magazín pozitivní energie

Malá vodní elektrárna

Vodní elektrárny jsou šetrné vůči životnímu prostředí - Jak funguje vodní elektrárna

Zatímco jaderná energetika je relativně mladým oborem, energie vodních toků patří k nejstarším energetickým zdrojům, které se lidstvo ve své historii naučilo využívat. Vodní kola - zprvu horizontální a později vertikální - se pro nejrůznější účely používala již před tisíciletími.

11. 03. 2009 - Vodní elektrárny v ČR

Padající voda z nádrže